Producător specializat de profile lamelare

AZI srl Piatra Neamţ este producător de lemn lamelar încleiat, de tip Glulam, pentru destinaţii exclusiviste şi cerinţe de finisaj superior certificat pentru utilizări structurale conform standardului EN 14080:2013.

AZI srl Piatra Neamţ deţine CERTIFICATUL DE CONSTANŢĂ A PERFORMANŢEI
1870- CPR- 1059, respectiv certificatul/ marca "CE" pentru Lemn Lamelar Încleiat.

AZI srl Piatra Neamţ oferă profile lamelare şi panouri pentru tâmplărie.

 

AZI srl Piatra Neamţ oferă produse şi servicii de inaltă calitate şi în pas cu evolutia celor mai recente sisteme inovative şi în conformitate cu standarde actuale din industria lemnului. Suntem receptivi la nevoile fiecărui client şi facem totul cu profesionalism. Respectăm legea, standardele, normele şi recomandările celor mai prestigioase institute de reglementare în domeniul fabricării ansamblurilor de tâmplărie din lemn şi promovăm aceleaşi valori pentru toţi clienţii şi partenerii noştri.
Firma AZI srl Piatra Neamţ este deschizătoare de drum în domeniul său de activitate şi aşa va rămâne şi în viitor. AZI srl Piatra Neamţ va reprezenta întotdeauna "onestitatea", "conformitatea" şi "onoarea", transpuse corect în realitate!
Prin fiecare ofertă şi acţiune am demonstrat profesionalism, iniţiativă, disciplină, seriozitate şi calitate a produselor şi serviciilor oferite. În acest fel, AZI srl Piatra Neamţ a ajuns "producător specializat de profile lamelare", un brand creat să evolueze.

Produsele se încadrează în clasa de rezistenţă GL 26h, cu valorile caracteristice din standardul EN 14080:2013, clasa de aldehidă formică "E1", reacţia la foc "D-s2, d0" şi clasa de durabilitate "4-SH-SH-S".

Fabricăm Lemn Lamelar Încleiat  calitatea "Free of Knots" care este un Glulam special "Selection Quality" ce încorporează o tehnologie specială de fabricaţie. Aceste produse sunt pentru destinaţii exclusiviste de Construcţii de Case, Faţade Cortină, Wintergarten sau Tâmplărie structurală.
AZI srl Piatra Neamţ oferă de asemenea Lemn Lamelar Încleiat- Profile lamelare- şi panouri pentru tâmplărie şi utilizări ambientale. Aceste produse respectă standardele EN 14220:2007, EN 14221:2007, EN 942:2007, EN 13307-1-2 şi cele referitoare la aspectul, durabilitatea biologică şi alte caracteristici mecanice.
AZI srl Piatra Neamţ poate oferi şi profile lamelare din alte specii.

Pe ce ne bazăm:
- Norme, reguli şi know-how la utilizarea lemnului.
Profilele lamelare produse de AZI srl Piatra Neamț sunt fabricate din molid românesc, denumirea latină – Picea Abies. Acesta provine din păduri de molid de o calitate exceptională rezultată din regenerări naturale, nu artificiale, având proprietăţi fizice şi mecanice care-l recomandă pentru construirea de wintergarden şi în acelaşi timp, permite realizarea de finisaje superioare.
Molidul românesc este rezultatul muncii forestiere ştiinţifice şi rodul creşterii în condiţii naturale. Creşterea la altitudini optime, pe soluri prielnice şi în condiţii de mediu adecvate este factorul care a contribuit la obţinerea de păduri valoroase.

Profilele lamelare pentru tâmplărie se fabrică din cherestea de răşinoase provenită din specii indigene, respectiv din specii de molid, brad, pin sau larice, fără amestecuri de specii. Caracteristicile lemnului utilizat respectă stadardele EN 14220:2007, EN 14221:2007, EN 942:2007 şi EN 13307-1-2 privind cerinţele de bază ale lemnului utilizat la fabricarea ferestrelor, cele referitoare la aspectul, durabilitatea biologică şi alte caracteristici mecanice. De asemenea, AZI srl Piatra Neamţ respectă standardele care reglementează clasa şi clasificarea după aspect a calităţii lemnului utilizat în produsele de tâmplărie sau părţile individuale ale tâmplăriei, semifabricatele şi profilele semifinite de lemn pentru utilizări nestructurale sau în construcţii.

- Lemnul utilizat la fabricarea profilelor lamelare pentru ansambluri de tâmplărie respectă şi recomandările organismelor notificate în NANDO pentru implementarea EN 14351-1:2006 şi acordarea mărcii „CE" la ferestre şi uşi de exterior. Acest fapt permite adoptarea acestui standard şi a mărcii „CE" de către producătorii de tâmplărie şi se pot obţine performanţe superioare la testele specifice obligatorii de către cei ce utilizează profile lamelare fabricate de AZI srl Piatra Neamţ.

- Norme, reguli şi know-how la utilizarea adezivului
Pentru fabricarea profilelor lamelare destinate ansamblurilor de tâmplărie AZI srl Piatra Neamţ foloseşte adeziv PVac din clasa de durabilitate D4, special destinat fabricării tâmplăriei din lemn, conform standard EN 204:2002 şi care permite obţinerea unei rezistenţe la tracţiune a îmbinărilor prin suprapunere la temperatură ridicată >7,0 N/mm² conform standard EN 14257:2006.
Pentru fabricarea profilelor lamelare ambientale destinate construcţiilor AZI srl Piatra Neamţ foloseşte adeziv poliuretanic, într-un mediu controlat, care se încadrează în standardul EN 301 :2006 şi este certificat pentru utilizare în construcţii de Institutul Otto-Graf (FMPA) din Germania şi de Institutul Norsktreteknik din Norvegia prin încercări conform standardelor EN 14080:2013 şi DIN 1052:2008.

- Proceduri şi teste; 
Firma are o procedură bine stabilită de prelevare de mostre, care sunt supuse unor severe teste specifice realizate cu mijloace proprii şi de către entităţi specializate pentru determinarea proprietăţilor fizice şi mecanice necesare fabricării ansamblurilor de tâmplărie.

- Autocontrol detaliat: 
AZI srl Piatra Neamţ are un sistem de autocontrol în detaliu al fluxului de producţie care pune în practică toate normele, regulile şi know-how-ul pe care-l deţine, printr-un sistem de proceduri ce poate fi demonstrat;
- Permanentizarea calităţii:
Firma asigură permanentizarea calităţii printr-un set de proceduri proprii şi prin sistemul de management al calităţii ISO 9001 : 2008, implementat în unitate.

- Controlul extern
Competiţia pe piaţa liberă, firmele concurente din ţară şi străinătate şi cerinţele impuse de implementarea standardului EN 14351-1:2006, "Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1" şi a mărcii "CE" de către clienţii noştri care produc ansambluri de tâmplărie, determină exigenţe şi cerinţe externe tot mai mari. AZI srl Piatra Neamţ are capacitatea tehnică şi organizatorică de a fabrica profile lamelare pentru adoptarea acestui standard şi respectă cerinţele de conformitate. De asemenea, AZI srl Piatra Neamţ este supusă controlului extern de verificare a sistemului de management al calităţii.

 Personal calificat şi instruit:
AZI srl are avantaje incontestabile prin poziţionarea într-o zona cu o veche tradiţie în exploatarea forestieră şi prelucrarea lemnului. În mod deosebit în oraşul Piatra Neamţ, există Liceul Tehnic Forestier,care creează premisele unui potenţial ridicat de personal calificat, prin pregătirea şcolară şi profesională timpurie. AZI srl Piatra Neamţ este preocupată de a asigura întregului personal o pregătire care să fie în pas cu ultimele evoluţii din domeniul prelucrării lemnului şi pentru folosirea corectă a celor mai noi utilaje de prelucrare, prin cursuri de specialitate şi pregătire specifică avansată la sediul fabricii sau la fabrici etalon din Germania. Acordăm şanse egale fiecărui salariat deoarece credem în unitate prin diversitate şi multiculturism şi în valori individuale diverse într-un sistem organizaţional durabil ce promovează şi dezvoltă firma AZI srl Piatra Neamţ.

- Ofertă consistentă şi diversă de masă lemnoasă:
Poziţionarea firmei în Piatra Neamţ, într-o zonă cu tradiţie, oferă avantaje majore în achiziţionarea de materie primă. Ţinutul Neamţului şi al Bucovinei oferă cea mai bună calitate de specii de răşinoase, specii recomandate pentru utilizarea în construcţii. Dintre acestea, molidul – Picea Abies, fără amestecuri de alte specii de răşinoase, permite obţinerea celor mai bune performanţe în finisaj. Caracteristicile molidului din Valea Bistriţei şi din Bucovina se regăsesc în expresia: "Molidul face parte din speciile de bază ale patrimoniului nostru naţional". De asemenea, zona judeţelor limitrofe oferă toate celelalte specii cu tradiţie şi adaptabilitate la fabricarea ansamblurilor de tâmplărie. AZI srl Piatra Neamţ poate oferi şi profile lamelare din alte specii.

- Dotarea tehnică:
AZI srl Piatra Neamţ are maşini, instalaţii şi mijloace tehnice moderne, corelate pe întregul flux de producţie. Deţinem mijloace tehnice de primire, descărcare, depozitare a materiei prime şi debitare a cherestelei radial sau semiradial. Realizăm uscare automatizată a cherestelei cu cele mai recente softuri, maşini pentru prelucrarea lemnului în circuite integrate şi automatizate şi sisteme de aplicare a diferitelor tipuri de adeziv într-un mediu de temperatură, umiditate a aerului şi curenţi de aer controlat. Folosim instalaţii de presat la rece, fără a forţa procesul de lipire şi deţinem spaţii de depozitare corespunzătoare pentru produsele finite.

  Producţia de profile lamelare este ecoeficientă şi se bazează pe principiile dezvoltării durabile, prin:

  • Investiţii în utilaje şi instalaţii ce protejează mediul;
  • Economie consistentă de gaz metan, prin gestionarea corectă a deşeurilor şi arderea acestora în centrala termică cu sisteme de filtrare a aerului şi fumului;
  • Activitate productivă ce se caracterizează prin funcţionalitate şi creativitate ridicată, prin accent relativ egal pe aspectele economice, sociale şi ecologice, prin capacitatea de perfecţionare continuă, realizând în permanenţă noi produse şi servicii, generând informaţii şi cunoştinţe competitive, care – toate la un loc – asigură o dezvoltare susţinută pe termen lung;
  • Locaţia are dotarile necesare intervenţiilor în situaţii de urgenţă ce determină limitarea unor pierderi, ca element al dezvoltării durabile;
  • Salariaţii beneficiază de instruire specializată şi sunt ancoraţi în piaţa produselor similare şi complementare, degajă competenţă şi profesionalism prin comportament şi atitudine care, în final, aduc venituri salariale şi profit. Acestea reprezintă latura socială a dezvoltării durabile.
  • Construcţiile din lemn sunt prietenoase cu natura;
  • Profilele lamelare crează beneficii ambientale, economice şi ecologice incontestabile pentru producătorii şi beneficiarii ferestrelor din lemn. Detalii, aici ( Link detalii);
  • Producţia de profile lamelare pentru ansambluri de tâmplărie determină economii de energie importante prin reabilitarea termică cu ferestre. Se poate demonstra că întreaga economie ce s-a obţinut până acum, prin reabilitarea termică cu ferestre depăşeşte valoarea de 2.400.000 de euro.


  Detalii despre produse şi in “Prezentare